Ένα online course
με στόχο να εκμεταλλευτείς
το Facebook (κι άλλα Social Networks)
για να απογειωθείς επιχειρηματικά!