Η νέα έκδοση αυτού του course έχει όλες τις νέες αλλαγές του Facebook.

Eίναι πιο αποτελεσματικό 
για να μπορέσεις άμεσα ν’ αναλάβεις δράση.