Τι άλλο μπορώ να κάνω;

Φτάνω σε σημείο που ολοκληρώνεται το project. Δεν φαίνεται να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ρωτάω τον εαυτό μου:
“Υπάρχει κάτι ακόμα που μπορώ να κάνώ;
Όχι, έκανα ό,τι μπορούσα.”

Την στιγμή εκείνη διορθώνω την ερώτηση σε:

“Τι άλλο μπορώ να κάνω; “

Με τη δεύτερη ερώτηση θεωρώ δεδομένο πως μπορώ να κάνω κάτι επιπλέον. Κάτι που δεν έχω κάνει ακόμα. Ίσως να μην το βλέπω αυτήν την στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος πως υπάρχει κάτι.

Παρατηρώ πως μιλάω στον εαυτό μου, που εστιάζω.
Επαναπροσδιορίζω τις ερωτήσεις έχοντας ως δεδομένο το “Ναι, μπορώ να επηρεάσω τις καταστάσεις“.
Αν είχα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου θα είχα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ίσως να μην προλαβαίνω σήμερα, αλλά μπορώ να αναλογιστώ τι να κάνω διαφορετικά την επόμενη φορά.


Το νέο online workshop Breaktrough in 30 Days ίσως να σε αφορά.
Ριξ’το μια ματιά. Ξεκινάμε στις 21 Απριλίου.